Условия за кандидатстване – процедура „Развитие на клъстери в България“

Настоящата публикация съдържа информация за проект на условия за кандидатстване по процедура: „Развитие на клъстери в България“. Целта на...

Процедура за подбор: „Развитие на клъстери в България“ – обществено обсъждане

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване...