Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“

Първите споразумения по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) в България са подписани със следните търговски...