“Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” /Обща информация/

Процедурата е разделена на два компонента. На територията на следните държави могат да се изпълняват дейностите по проектите: За...