Актуален график за прием на заявления по 4 от мерките, включени в програмата за развитие на селските райони през 2017 г.

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства – кандидатите ще могат да подават...