„Разработване на продуктови и производствени иновации“

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Допускат се и ограничени дейности в рамките...

Прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския...