Прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Лицата които имат право да подават заявления трябва да бъдат заети  на трудов договор.

Заявителите трябва да са заети в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Заетите  лица ще могат да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетентности. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.

Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

Очаква се в финансовата помощ да стигне за 54 хиляди души, които ще могат да повишават квалификацията си.

При възникнали въпроси, свържете се с нас  чрез раздел „Въпроси“  в горното меню или чрез раздел „Контакти“!

Източник: Агенцията по заетостта; снимка:https://pixabay.com/en/adult-blur-book-college-education-2178586/

4539total visits,1visits today

, , , ,