Проекти за транснационално сътрудничество

Промяна в поканата за участие във Форум за търсене на партньори по изпълнението на проекти за транснационално сътрудничество!

Европейската асоциация за информация за местното развитие (AEIDL), съвместно с Полското министерство на икономическото развитие, организират Форум за търсене на партньори по изпълнението на проекти за транснационално сътрудничество.
Форумът ще се проведе в края на м. март 2018 г. в гр. Варшава, като част от темите, които ще бъдат разглеждани са заетост, заетост на младите хора, социално включване, социална икономика и др.

Подробности за начина на участие във форума можете да намерите в актуализираната покана. Информацията е написана на английски език.

Invitation for project promoters – 2018 partner search forum-FINAL (1)

Източник: ОПРЧР;  снимка: https://pixabay.com/en/world-europe-map-connections-1264062/

2920total visits,1visits today