„Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ /ПРОЕКТ/

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Финансовата помощ по реда на тази мярка...