Дистанционно обучение за изработка на европейски проекти и подготовка за нов програмен период 2021-2027

Обучението е подходящо за служители и ръководители на компании, както и за безработни/заети лица, които искат да подобрят квалификацията си и да придобият нови знания и умения във връзка с изработката и управлението на проекти.

Целта на обучението е да утвърди в курсистите основните знания и умения в тази област и да изгради мениджърско мислене, което е в основата на доброто представяне в работата им по подготовка на проекти. Обучението е създадено по ред и начин, който ще осигури практическото преминаване на обучаващия се през етапите на подготовката и планирането на проекта. Теорията е сведена до минимум. Обучението включва главно решаване на практически задачи и казуси. След всяка задача се анализират направените грешки и се изчистват неяснотите. На финала на обучението лицата изготвят проект, с който да кандидатстват за финансиране по актуална програма на ЕС. Кандидат по програмата може да е организацията, в която курсиста работи или друга организация по негов избор. Изготвеният проект подлежи на оценка и коригиране, ако има допуснати грешки.

След финалното и правилно изготвяне на проекта, курсистът ще завърши обучението с удостоверение.

Предстои нов програмен период 2021-2027 г., като обучението е подходящо да квалифицира кадри за създаването на проекти за кандидатстване.

За повече информация и записване:

projectmanagementpractices.eu

20816total visits,2visits today