Списък на предложени за отхвърляне проекти на етап ОАД по процедура за предоставяне на БФП „Добри и безопасни условия на труд“

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на...