Обществено обсъждане на процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Условията не са официални, а временни и са изведени от документацията, публикувана за общественото обсъждане на процедурата. Възможни са...

Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

Важно! Описани са основните изисквания от документите по процедурата, които бяха публикувани за обществено обсъждане. Възможно е да предстои...