Oбучение за бенефициенти по изпълнение на договори по схема „Ново работно място 2015”

Управляващият орган (УО) на ОП „Развитие на човешките ресурси“, организира провеждането на серия от обучения по управление и отчитане...