Процедура „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“/Компонент 2

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ. Безвъзмездна финансова...