Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по...