ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1“

На 17 април 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения...