ПРОЦЕДУРА „УМЕНИЯ“

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева...