РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ /ЧАСТ 3 КАНДИДАТИ, ДЕЙНОСТИ, РАЗХОДИ/

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА Процедурата цели да предостави подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета...

„Развитие на клъстери в България“ /ЧАСТ 2 Допустими кандидати/

Допустими са кандидати, които отговарят на следните изисквания: Кандидати, категоризирани като клъстери в начален етап на развитие, развиващи се...