6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Целите на подмярката са: 1. улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането...