Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

Важно! Описани са основните изисквания от документите по процедурата, които бяха публикувани за обществено обсъждане. Възможно е да предстои...