Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Чрез процедурата се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността...