Обществено обсъждане на процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Условията не са официални, а временни и са изведени от документацията, публикувана за общественото обсъждане на процедурата. Възможни са...