„Разработване на продуктови и производствени иновации“

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Допускат се и ограничени дейности в рамките...