„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“/Допустими кандидати/

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа...