ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ПРОЦЕДУРА „УМЕНИЯ“

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева...

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по...