ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ НА ЕТАП АСД: „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап...