Правила за ползване

Общи условия за ползване на Европроекти.bg:

Всички материали, статии, снимки, видео клипове, програмни технологии и графични елементи на Европроекти.bg са собственост на Примус Инвестмънт ЕООД, освен ако не е цитиран друг автор. Разрешено е частично или пълно използване на материали от сайта, само със цитиране чрез активен хиперлинк към Европроекти.bg – http://www.европроекти.bg.

Всички потребителски коментари под новините на Европроекти.bg, изразяват само и единствено личното мнение на съответните им авторипотребители на сайта, а не на собствениците  на Европроекти.bg. Информационният портал Европроекти.bg, както и неговите  администратори, не носят каквато и да е отговорност за съдържанието им.
Европроекти.bg, собствениците на този сайт и служителите на компанията носят отговорност само за публикуваните авторски материали на сайта. При ползване на друг източник на информаця, то той задължително е цитиран и вината за евентуална неточност и неизчерпателност не е в Европроекти.bg.

Вие разбирате, че решенията, които взимате не могат да се мотивират с информацията предоставена от Европроекти.bg. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели повлиявайки се от информация, която сте прочели в Европроекти.bg.
Европроекти.bg, собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.
Европроекти.bg има право да поставя на страниците на сайта реклами.
В някои случаи, ако Вие кликнете върху някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя. Европроекти.bg не контролира тези cookies. Европроекти.bg може да изпраща cookies и проследяващи файлове с цел идентификация на регистрирани потребители и запазване на настройките за достъп във вашия браузър.

Европроекти.bg не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекoмуникационните съоръжения, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на Европроекти.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Европроекти.bg , както и неговите администратори, редактори и други служители никога няма да изискват от Вас иформация по електронна поща. Ако получите email от името на Европроекти.bg или Примус Инвестмънт ЕООД изискващ от Вас да изпратите лични данни, имена и пароли за достъп или каквато и да била информация, трябва да знете, че това е опит за измама от страна на трети лица и незабавно трябва да уведомите контролнте органи или собственика на сайта.

При ползване на модулa  «Коментари» се забранява:
– рушенето на имиджа и доброто име на институции, фирми и частни лица;
– използването на обидни и нецензурни изрази и стил, рушащ имиджа на институции, фирми и частни лица;

Всички коментари и статии нарушаващи тези правила, незабавно ще бъдат премахвани от Европроекти.bg .
С даването на съгласие за спазване на условия за ползване Вие декларирате, че се задължавате да не публикувате никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално ориентиран, дискриминационен, комерсиален или обиждащ по какъвто и да е друг начин материал и/или мнение, както и да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.
Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички съобщения, се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните материали.

Всички снимкови материали са изведени от интернет сайта за безплатни изображения www.pixabay.com. Европроекти.bg не носи отговорност пред трети лица за изображенията намерени в www.pixabay.com и обявени за безплатни от него. Ако под статията няма друг цитиран източник за изображението, се разбира, че това е www.pixabay.com

Ако в конкретна статия е посочен като източник юридическо лице или държавна институция, администрация или организация, програма се разбира официалният сайт на източника. Под последно публикувани документи се разбират тези последно публикувани на официалният сайт на източника, във връзка с материята, за която се отнасят.

С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията за ползване.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Европроекти.bg .
Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


Европроекти.bg е новинарски интернет портал предназначен за информиране на обществеността, относно процедурите и програмите, съфинансирани от фондовете на ЕС.  

2801total visits,1visits today