Публикувай статия!

Три групи лица имат правото да публикуват статии, свързани с проекти и програми на ЕС, в информационният портал Европроекти.BG:

Група 1:

Консултанти/мениждъри – физически лица или юридически лица или други организации, които могат да информират читателите, относно актуална информация за програмите на ЕС.  След всяка статия ще бъде посочено името на консултанта и линк към неговата интернет страница.

Група 2:

Органзации и физически лица, които са участвали в проекти! Публикациите за тези лица ще бъдат под формата на интервю/въпроси и отговори във връзка с техния проект/.

За да публикуват информация за техния проект, лицата трябва да посочат задължително референтен номер. В информационният портал ще се публикува информация за дейността на лицата от тази група, като това ще бъде безплатна реклама за тях.

Група 3:

Журналисти или студенти – журналисти, които се интересуват от програмите и проектите, съфинансирани от фондовете на ЕС. Те могат да извършват самостоятелни интервюта или да пишат статии, относно реализирани проекти и изпълнението на програмите на ЕС. Ще бъдат спазени авторските права на лицата и ще бъде добавен линк към Facebook страница, интернет страница или друга посочена страница от лицето!

Всеки автор на статия трябва да посочи източници! Актуалността на посочените данни и информация в публикациите е отговорност на автора.

Европроекти. BG не носи отговорност за невярна информация, публикувана от авторите. За да не се допусне публикуване на очевидно неверни или непотвърдени данни и информация, Европроекти.BG ще преглежда предварително статията и ще я публикува най-късно до 7 дни в портала. При наличие на несъответствия, липса на източници или други неясноти, ще бъде попитан автора за изясняване на въпроса. При неясен отговор статията няма да бъде публикувана!

Статиите се изпращат чрез формуляра, като се попълва идентификационен код, който ще бъде предоставен от Европроекти.BG.

За получаване на идентификационен код, моля попълнете формуляра за предварителна регистрация.

Формуляр за предварителна регистрация:

Име и фамилия/ Фирма*
E-mail:*
Телефон
-
Автор:*
Интернет страница:
Напиши кода от картинката

Формуляр за изпращане на статии:

Ид. код:*
СТАТИЯ*
Напиши кода от картинката

2740total visits,1visits today