Национален план за възстановяване и устойчивост Next Generation

*Информацията е на база последна актуализация на плана Версия 1.3 – 20.07.2021г. Планът за възстановяване превръща огромното предизвикателство, пред...