Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от...