ВЕИ за собствено потребление до 1МВ за фирми

Грантова схема за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия за собствено потребление със съоръжения за локално...